OtsoKivimäki

Vantaan virkamiesten vaiettu valta

Kun maassamme on eduskuntavaalit, niin suurimman puolueen, eli voittajan puheenjohtaja muodostaa hallituksen. Uusi hallitus aloittaa työnsä puhtaalta pöydältä luoden uuden hallitusohjelman, jota lähdetään ministereiden johdolla toteuttamaan.

Kunnallisvaaleissa asian luulisi menevän jokseenkin samalla tavalla, koska vain näin voidaan todeta paikallisdemokratian olemassaolo.

Kuntavaalien jälkeen toimitaan kuitenkin aivan toisin. Uusi kaupunginhallitus ei tee uutta hallitusohjelmaa, vaan se jatkaa täsmälleen siitä mihin edellisen vaalikauden hallitus on jäänyt. Virkamiehet tuovat asioita käsiteltäviksi, jotka on laadittu voimakasta virkakieltä käyttäen. Jos valtuutettu tai kaupunginhallituksen jäsen yrittää muuttaa päätösehdotusta, on hän jatkossa vaikeuksissa kyseisen virkamiehen kanssa.

Mihin tämä kaikki on johtanut?

Vantaan Sanomissa oli taannoin kirjoitus, jossa mainittiin Vantaan virkamiesten salatusta tulospalkkausjärjestelmästä. Salausta oltiin perusteltu sillä, että tulospalkkausjärjestelmät ovat verrannollisia psykologisiin testeihin ja muihin subjektiivisiin henkilöarviointeihin. On kuitenkin ehdottoman selvää, että tämän asian tulee olla julkista, joka ikistä sanaa myöden. Sopimuksen taakse voi kätkeytyä vaikka minkälaisia jääviysperusteita asioista, jotka on jo päätetty. Kyseinen salauspäätös kumotaan viimeistään oikeusteitse.

Mikäli tulospalkkausjärjestelmä toimii kuten on oletettavaa ja tämä yhdistetään kaupungin toteuttamiin pakkolunastuksiin, syntyy tilanne, jossa kaupungin virkamiehet saavat bonusta siitä, että yksityisten maat pakkolunastetaan pilkkahinnalla, jonka jälkeen myydään taas eteenpäin kaavoitettuna ja kaupungin nimissä. Pakkolunastuksen uhreiksi joutuneet rahoittavat näin kaupungin virkamiesten tulospalkkion. Julkinen organisaatio ei voi toimia tällä tavalla.

Kun asiaa ajattelee näin, niin ei ole vaikea vetää johtopäätöksiä siihen, että tällä mallilla kaupunkia johtaa poliitikkojen sijasta virkamiehet. Virkamiehet päättävät yksinoikeutetusti asioista, jotka etenevät luottamushenkilöiden ja valtuutettujen käsiteltäviksi. Lisäksi virkamiehet kirjoittavat päätösesitykset perusteluineen, jonka johdantona näistä voi päätellä suoraan, mitä mieltä itse virkamies on asiasta.

Vaikka muutoin tulokseen perustuvaa palkkausta kannatankin, niin ilman julkisuutta se ei julkishallinnossa voi toimia. Ilman tarvittavaa julkisuutta kyseinen järjestelmä vaikeuttaa paikallisdemokratian toteutumista huomattavasti. Asia tulee avata julkisesti niin valtuutetuille, kuin kaupunkilaisillekin sen vaatimalla tavalla.

Mitä virkamiesten vaietulle vallankäytölle voidaan tehdä?

Koko järjestelmä tulee rakentaa uudelleen, ja virkamiesten valtaa siirtää takaisin poliitikoille, jotka kaupunkilaiset ovat vaaliuurnilla valtaan valinneet. Tämä toteutetaan ainoastaan sillä, että valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tulee uskaltaa kyseenalaistamaan tehdyt esitykset, vaatia selkeitä ja ymmärrettäviä esityksiä, jotka on perusteltu ja joiden laillisuustausta on selkeästi selostettu. Poliitikkojen tulee voida väittää virkamiehille vastaan ja ilmaista julkisesti eriäviä mielipiteitä. Jokainen päätöksentekoon osallistuvan tulee  ymmärtää asian laillisuus ja se, mitä esityksessä tarkoitetaan. Virkakoneiston tulee toimia ainoastaan puolueettomina asioiden esittelijöinä, eikä pyrkiä vaikuttamaan esitettyyn asiaan millään muotoa.

Luottamushenkilöt ja valtuutetut ovat päätöksistään vastuussa äänestäjilleen, sen vuoksi on ehdottoman tärkeää tietää ja ymmärtää se mistä päättää.

 

Vantaalla 13.3.2017

Otso Kivimäki

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas #462

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Mitä virkamiesten vaietulle vallankäytölle voidaan tehdä?"

Tässä esimerkki Vantaallakin murskaamoiden ympäristössä asukkaat lain suojattomia.
Ymmärrys näyttää Vantaan päättäjillä olevan hukassa. Viranomaiset ovat toiminnallaan myötävaikuttaneet siihen, että ilman asiaankuuluvia lupia perustetut murskaamot saavat toimia. On vaikea sanoin kuvailla, miten törkeällä, ammattitaidottomalla, asukkaiden terveydestä ja omaisuudesta piittaamattomalla tavalla murskaamot Vantaalla toimivat. Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin.

Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja annetaan rikkoa eri lakien velvollisuudet. Lupiin riittää vain louhijan esittämä konsultin perätön paperi haitattomuudesta, vaikka asutus todellisuudessa joutuu kohtuuttoman melun, pölyn, tärinän kohteeksi. Lupahakemukset ja päätökset muotoillaan niin, ettei räjäytystoimintaa ja sen vaaroja ja haittoja ole huomioitu lupakäsittelyssä. Asukkaille räjäytystyömaa tulee yllätyksenä. Asutuksen viereen perustetaan valtava räjäytystyömaa piittaamatta mitä räjähteisiin liittyvä lainsäädäntö ja suojaetäisyydet edellyttävät. Toisin sanoen räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö kokonaan huomioimatta MAL ja YMP: lain mukaisessa toiminnassa huomioimatta.

Ympäristölupaa käsiteltäessä pitää ottaa huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, jolloin räjähdysaineista aiheutuvat vaarat pitää ottaa huomioon. Ympäristöluvassa ei ole millään tavalla selvitetty räjähdysaineisiin liittyviä "Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta" (390/2005) lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö, ympäristö ja omaisuusvahinkoja.

Tukesin luvan puuttuminen on ympäristöluvan myöntämisen este. Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja kemikaalilainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon. Murskaamon sijoittamisessa on jätetty huomioimatta räjähdysaineiden (käyttö, käsittely ja varastointi) aiheuttama vaara ympäröivälle asutukselle.
Vantaallakaan kunta ei voi olla tietämätön, koska lupa hakemus olisi pitänyt kunnassa tiedottaa. Lain 390/2005 ja VNA räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819 60 § , 7 §Lupapäätöksestä tiedottaminen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

Liian moni on menettänyt Vantaallakin elämän omassa kodissa.
Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin.
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/113543-sipo...

Käyttäjän VilleHurmalainen kuva
Ville Hurmalainen

Vantaan virkamiehillä on paljon odotettua suurempi valta erityisesti SDP:n suuntaan. Kokoomuksen ja SDP:n epätasainen yhteispeli on johtanut siihen, että todellisuudessa demarivetoinen virkakunta johtaa ja päättää asioista. Ilman mitään turhia demokraattisia rajoitteita. Kokoomuksen ylin johto on ollut täysin tuuliajolla viimeiset kymmenen vuotta ja keskittynyt vain hoitelemaan PR-hommia ja laulukuoroharjoituksia.

Mutta nyt Kokoomukselle ei ole luvassa enää mitään myönnytyksiä. SDP ja virkakaarti ottavat kaiken ja hoitavat asiat kuten heitä haluttaa. Riippumatta demokratiasta ja muutamista laillisuusnäkökulmista. Koska heillä on se valta ja kunnallinen itsehallinto mahdollistaa kaiken mahdollisen - jopa täysi lainvastaisen toiminnan, jos kukaan ei valita tai valitukset kaatuvat muotoseikkoihin.

Seuraavilla vaaleilla ei tosiaankaan ole juuri vaikutusta. Ja koska SDP on valtakunnallisesti oppositiossa, he saavat tonnitolkulla täysin ansiotonta arvonnousua. Jännittävää on vain se, koska Vantaan rahat todella loppuvat. Olen onnellinen, että en enää asu Vantaalla.

Käyttäjän saramo kuva
Jussi Saramo

Hienoa että kirjoitukseni on herättänyt teillä kokoomuksessakin keskustelua. Nämä tulospalkkiothan hyväksyy kokoomuksen ykkösmies Mäkinen.

Aihe on tärkeä ja todella toivon että kaikissa puolueissa vaaditaan avoimuutta palkitsemiseen. Kirjoitustasi on kuitenkin korjattava sen osalta, että virkamiehet eivät voi pakkolunastaa mitään pilkkahinnalla - maat on ostettava aina markkinahintaa suuremmalla korvauksella. Toki maan arvo nousee sitten kun kunta kaavoittaa ja rakentaa alueelle kunnallistekniikan, se arvonnousu kuuluukin kuntalaisille eikä maanomistajille.

Käyttäjän ValluNovanto kuva
Vallu Novanto

"Toki maan arvo nousee kun se kaavoitetaan ja silloin arvonnousu kuuluu kuntalaisille."
Jos suku omistaa yli 200 vuotta maata, haluaa jalostaa sitä ja kaavoittaa, mutta kaupunki ei kaavoita. Sitten kaupunki pakkolunastaa maan pelto-/ metsämaana ja kaavoittaa ja myy suurella voitolla. Se ei ole oikeudenmukaista tätä yli 200 vuotta maata omistanutta sukua kohtaan. Ehdotan, että kaavoituksen johdosta saavutettu arvonnousu jaettaisiin 50/ 50%. Kaupunki saa tähän päälle tulevat korkeammat kiinteistöverot ja veroja maksavia asukkaita. Maan myyneille, sitä vuosisatoja hallinneille on kyse vain kertakorvauksesta. Jos käy ilmi, että kaavoituksen estäminen ja myöhempi myynti ja kaavoitus on tehty virkamiesten toimesta kasvattaakseen näiden samojen virkamiesten tulospalkkausta, virkamiesten olisi pitänyt jäävätä itsensä päätöksistä ja valmistelustakin. Onko totta että siellä on 2 demarivirkamiestä päättämässä näistä sosialisoinneista, sosialisoinneista osin maanomistajilta virkamiehen omaan taskuun. Sillälailla. Nyt rötösherrat, eiku rötöstoverit kuriin.

Toimituksen poiminnat